Garantie voorwaarden Elektro Witgoed Outlet.
In de verschillende segmenten die wij verkopen gelden verschillende garantie voorwaarden, onderstaand zal hierop een toelichting worden gegeven.  Vervolgens zullen onze algemene garantie voorwaarden worden toegelicht.

Nieuwe producten
Op nieuwe producten geldt een standaard fabrieksgarantie termijn van 2 jaar.  In sommige gevallen gelden speciale acties, hierbij worden langere garantieperiodes overeengekomen. Indien dit het geval is zal u  tijdens de koop van uw product door ons hierop gewezen worden.Garantie van nieuwe producten zal zoals hierboven beschreven staat door de fabrikant worden afgehandeld. Echter, bij Elektro Witgoed Outlet staat de klant centraal! Wij  assisteren u graag bij de afhandeling van uw fabrieksgarantie. U kunt in dit geval contact op nemen met de klantenservice van Elektro Witgoed Outlet. Wij zullen de gegevens verstrekken aan de fabrikant en zorgen dat de fabrikant zo snel mogelijk contact met u opneemt. Wij attenderen u wel op het feit dat indien een product een defect vertoond door verkeerd gebruik/foutief verplaatsen, de fabrikant kosten in rekening zal moeten brengen voor de gedane werkzaamheden.

Outlet producten
Outlet producten worden geleverd met ten minste 1 jaar volledige garantie. De garantie wordt afgehandeld door onze eigen technische afdeling.  Indien u onverhoopt een defect heeft kunt u de reparatie aanmelden op onze website onder ‘werkplaats’. Tevens kunt u  telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. Onze technische dienst neemt in dit geval telefonisch contact met u op en zal bespreken hoe we uw garantie gaan oplossen. Indien een product een defect vertoond door verkeerd gebruik/ foutief verplaatsen zullen wij helaas kosten in rekening moeten brengen voor de gedane werkzaamheden.

Refurbished
Gebruikte producten worden geleverd met ten minste 3 maanden garantie. De garantie wordt afgehandeld door onze eigen technische afdeling.  Indien u onverhoopt een defect heeft kunt u de reparatie aanmelden op onze website onder het tabblad ‘werkplaats’. Tevens kunt u  telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. Onze technische dienst neemt in dit geval telefonisch contact met u op en zal bespreken hoe we uw garantie gaan oplossen. Indien een product een defect vertoond door verkeerd gebruik/ foutief verplaatsen zullen wij helaas kosten in rekening moeten brengen voor de gedane werkzaamheden.

Algemene garantie voorwaarden
Onderstaand treft u onze algemene garantie voorwaarden:

 • De producten dienen op een verantwoorde manier vervoerd te worden. Hierbij geldt dat de producten ten alle tijden rechtop vervoerd dienen te worden. In acht nemend dat het vervoersmiddel een: luchtgeveerde auto, aanhanger of bus betreft. Bij wasmachines dienen de transportbouten bevestigd te worden, hierdoor zal schade aan de trommel  voorkomen worden.
 • De producten dienen op een locatie te staan waar de temperatuur en weersomstandigheden de producten niet kunnen beschadigen.
 • De producten dienen naar de voorgeschreven voorwaarden gebruikt te worden, hierbij geldt bijvoorbeeld dat een wasmachine niet zwaarder belaadt mag worden dan vermeld in de gebruikshandleiding.
 • De producten mogen niet door u zelf of door derden gerepareerd worden. Een reparatie dient te geschieden door onze eigen technische dienst/ de technische dienst van de aangewezen fabrikant.
 • Elektrowitgoedoutlet.nl garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • Elektrowitgoedoutlet.nl  verschaft de klant een aankoopbewijs. Het aankoopbewijs dient ter garantiebewijs.
 • Op outlet producten leveren wij de garantie zoals bovenstaand omschreven. Mocht het product na levering defect gaan of onverhoopt niet aan de wensen of eisen voldoen ruilen wij dit om voor een gelijkwaardig product.
  Wij houden ons  het recht op reparatie van het aangekochte toestel. Indien een defect product meegenomen moet worden voor reparatie naar onze werkplaats, krijgt u tijdelijk een vervangend product van ons tot het product  is gerepareerd of vervangen wordt door een nieuw product.

Beroep op garantie
Onderstaand  de procedure indien u een beroep doet op uw garantie:

 • Indien onze technische dienst beoordeelt dat het defect kan worden gerepareerd en u woont in ons verzorgingsgebied (< 15 km), dan wordt de reparatie binnen 72 uur uitgevoerd.
 • Voor garantiegevallen buiten ons verzorgingsgebied (>15 km) geldt onze werkplaatsgarantie. Dat betekent dat u het apparaat zelf naar onze servicewerkplaats dient te brengen. (Ophalen is in overleg mogelijk).
 • In overige gevallen kunt u het product retourneren en een vergelijkbaar product uitzoeken. Wij geven geen geld terug. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Zonder aankoopbewijs geen garantie!

Onder deze garantie vallen arbeidsloon en de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, mits uitgevoerd door onze monteurs.Vervangen van onderdelen kan met gebruikte onderdelen worden verricht.

Onder de garantie vallen niet:

 • Krassen, barsten of deuken in de mantel, het bovenblad of accessoires van het product, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld.
 • Defecten aan glazen, kunststof of rubberen onderdelen, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld.
 • Schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen.
 • Defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting.
 • Defecten die te wijten zijn aan de elektrische installatie in de woning.
 • Defecten die te wijten zijn aan de gas installatie in de woning.
 • Doorverkochte producten; onze garantie heeft betrekking op de eerste koper wiens naam op de factuur staat.
 • Een verkeerde bediening door de gebruiker en -indien van toepassing- onvoldoende of onjuist onderhoud of defecten voortkomend uit een verkeerde installatie en/of plaatsing.
 • Niet technische storingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zogeheten apparaatvreemde voorwerpen – of het oplossen van storingen die zijn ontstaan door apparaatvreemde voorwerpen (o.a. afvoerpomp verstopt, voorwerp in de machine).
 • Oneigenlijk gebruik (o.a. te zwaar beladen). Op lagers kunnen wij dan ook geen garantie geven!