Leveringsvoorwaarden

Tarieven:
Nederland: Gratis levering
Waddeneilanden: Op aanvraag
België & Duitsland: €75,-
Andere landen: Op aanvraag

Levering algemeen:
Onze chauffeurs bezorgen de goederen tot de gewenste plek in huis. Is deze gewenste plek niet op de begane grond? Dan bezorgen wij met een trap* tot en met de tweede verdieping. Bij aanwezigheid van een lift, welke groot genoeg is voor het bestelde artikel, bezorgen we tot elke verdieping. Indien u gebruik wilt maken van een verhuislift, dient u deze zelf te regelen.

*Met uitzondering van vlizotrappen en ladders.

Levering van Amerikaanse koelkasten en fornuizen van 90 cm of breder:
Amerikaanse koelkasten en fornuizen van 90 cm breed of groter, worden i.v.m. de omvang en het gewicht geen traptreden op- of afgetild. Deze goederen bezorgen wij standaard tot aan de drempel van de deur die toegang geeft tot uw woning.

Levering van wasmachines en drogers:
Volgens de algemene leveringsvoorwaarden. Wasmachines en drogers mogen niet op een trekschakelaar worden aangesloten door onze chauffeurs.

Levering van televisies:
Volgens de algemene leveringsvoorwaarden.

Voorbereiding levering:
Zorg dat de ruimte waarin uw nieuwe aanwinst komt te staan, veilig en goed bereikbaar is. Zet de deuren die onze chauffeurs passeren alvast open, zet huidige apparatuur aan de kant en haal eventuele obstakels uit de weg. Wanneer onze chauffeurs op locatie concluderen dat de ruimte niet goed bereikbaar is, zullen zij het aangekochte goed afleveren tot waar dit mogelijk is. Het artikel op de gewenste plek zetten valt dan onder uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg daarnaast dat uw oude apparatuur niet in de weg staat en zet deze op een plek waar de chauffeurs deze gemakkelijk mee terug kunnen nemen.

Grote obstakels of extra handelingen tijdens aflevering:
Mocht het zo zijn dat er tijdens de aflevering van het product, zonder dat dit alvorens is aangegeven, extra handelingen moeten worden verricht, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Onder extra handelingen valt bijvoorbeeld het demonteren van de oude apparatuur, binnen- of buitendeuren of het verplaatsen van groot en zwaar meubilair.

Het kiezen van een bezorgmoment:
Bezorging is mogelijk van maandag tot en met zaterdag*. Onze collega’s planning nemen na uw bestelling binnen 24 uur contact met u op omtrent de gewenste afleverdag. Het is hierbij helaas niet mogelijk om een specifieke bezorgtijd door te geven. Uiteraard proberen wij wel rekening te houden met een gewenst dagdeel. Wij nemen één dag voor de geplande levering contact met u op omtrent de verwachtte aflevertijd. Zo hoeft u niet de hele dag thuis te blijven.

*Met uitzondering van feestdagen.

Het meenemen van oude apparaten:
Uw oude apparaat nemen wij kosteloos voor u mee*. Wel vragen wij u om deze alvorens los te koppelen, te legen en schoon te maken.

*Apparaat moet van vergelijkbaar formaat zijn.

Het meenemen van verpakkingsmateriaal:
Onze chauffeurs zijn te allen tijde bereid om verpakkingsmaterialen kosteloos voor u af te voeren. Let wel: Wilt u het artikel retourneren of gebruik maken van cashback- of garantie acties? Dan is het belangrijk om de doos van uw artikel te bewaren. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Schade aan uw product:
Schade aan het product dient u binnen 24 uur na levering te melden via info@elektrowitgoedoutlet.nl.

Aansluiten van producten:

Enkele van onze chauffeurs zijn bevoegd om uw gekochte goed aan de sluiten. Een verzoek tot aansluiting dient alvorens de levering tijdig te worden ingediend en gebeurt enkel in overleg tijdens de verkoop.

Wij sluiten in de volgende situaties uw artikelen wel aan:
– Bij vrijstaand witgoed of apparatuur.
– Bij aanwezigheid van een juiste aansluiting en goede bereikbaarheid.

In de volgende situaties sluiten wij uw artikelen niet (mits alvorens besproken) aan:
– Bij inbouwapparatuur
– Bij apparaten die niet op een normaal stopcontact kunnen worden aangesloten. Bijvoorbeeld perilex stopcontacten.

Schade tijdens aflevering, volgens Artikel 13.6:

 • Aflevering van de zaak vindt plaats tot aan de eerste drempel van de leveringslocatie.
 • De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 • De consument is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar afgeleverd moeten worden geschikt is om deze af te leveren.
 • Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden.
 • De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
 • De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 • Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de afnemer te wijzen op lid 4 van artikel 7. De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 • Indien de consument aangeeft dat de zaak afgeleverd dient te worden achter de eerste drempel geschiedt dit voor volledig eigen risico van de consument en vallen deze aanvullende werkzaamheden volledig buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer.

Tips om schade te voorkomen:
1. Dek uw meubels en inventaris af met dekens of een zeil. 2. Plaats karton of dekens tegen de muur waar het artikel wordt geplaatst. 3. Bedek uw vloer met zeil of ander beschermingsmateriaal. Let wel; de vloer moet gemakkelijk te bewandelen zijn. Dit houdt in dat deze niet glad of verschuifbaar mag zijn. 4. Zorg voor dekens om het product extra te beschermen tijdens het op de plaats zetten hiervan.

 

Te allen tijde gaan onze chauffeurs voorzichtig en zorgvuldig met uw eigendommen om en zullen zij de goederen op de afgesproken plek neerzetten. Wij gaan ervan uit dat u, indien tegenbericht uitblijft, akkoord gaat met onze leveringsvoorwaarden.

 

Wij wensen u alvast veel plezier van uw aankoop, en zien u graag snel weer terug!

Met vriendelijk groet,

Team Elektro Witgoed Outlet Apeldoorn