EXPORT – GROOTHANDEL

Elektro-Witgoed Export.
Als gespecialiseerd groothandel exporteren wij ook grote partijen wasmachines, wasdrogers, koelkasten en aanverwante producten naar landen binnen en buiten de EU.
Wij leveren veel aan Oost Europese zaken relaties vanwege onze lage prijzen, goed kwaliteit en uitgebreide service op het gebied van verpakken, transport en het regelen van de juiste export papieren.

Export vanuit Nederland naar andere EU-landen:
Dit zijn intracommunautaire leveringen.
Deze zijn belast met 0% BTW dus TAX FREE.
Voor deze transacties heeft u een geldig BTW nummer nodig.

Export vanuit Nederland naar landen buiten de EU:
Wij regelen voor u alle export papieren.
De producten worden TAX FREE geleverd.

EXPORT – WHOLESALE

Electrical Appliance Export.
As a specialized wholesaler, we also export large quantities washing machines, dryers, refrigerators and related products to countries within and outside the EU.
We supply many eastern European business partners because of our low prices, good quality and comprehensive service in the field of packaging, transportation and regulating the proper export papers.

Exports from the Netherlands to other EU countries:
These are intra-Community supplies. (intracommunautaire leveringen)
For these transactions a VAT number is required.
These are taxed at 0% VAT therefore TAX FREE.

Exports from the Netherlands to countries outside the EU:
We arrange all export papers.
The products are delivered TAX FREE.

EXPORT – GROSSHÄNDLER

Electrical Appliance Export.
Als Fachgroßhändler, exportieren wir auch große Mengen Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke und verwandte Produkte für Länder innerhalb und außerhalb der EU.
Wir liefern viele osteuropäischen Geschäftspartnern wegen unserer niedrigen Preise, gute Qualität und umfassenden Service im Bereich der Verpackungs-, Transport-und Regel die richtigen Exportpapiere.

Die Exporte aus den Niederlanden in andere EU-Länder:
Das sind innergemeinschaftliche Lieferungen. (intracommunautaire leveringen)
Für diese Transaktionen ist ein Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erforderlich.
Diese werden bei 0% MwSt. daher TAX FREE besteuert.

Die Exporte aus den Niederlanden in Länder außerhalb der EU:
Wir organisieren alle Exportpapiere .
Die Produkte werden steuerfrei geliefert.