fbpx

Algemene Voorwaarden

Over Ons:

De Rotstuin 22
7325GC Apeldoorn.

Telefoon: 055-3016266
Email: info@elektrowitgoedoutlet.nl

K.VK.-nummer 62428020
BTW-nummer NL854813986B01

Bank RABOBANK
IBAN: NL94 RABO 0372 4111 42

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.elektrowitgoedoutlet.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Elektro Witgoed Outlet . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elektro Witgoed Outlet is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Elektro Witgoed Outlet.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Elektro Witgoed Outlet te mogen claimen of te veronderstellen.

Elektro Witgoed Outlet streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.elektrowitgoedoutlet.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.elektrowitgoedoutlet.nl op deze pagina.

Garantie voorwaarden Elektro Witgoed Outlet.
In de verschillende segmenten die wij verkopen gelden verschillende garantie voorwaarden, onderstaand zal hierop een toelichting worden gegeven.  Vervolgens zullen onze algemene garantie voorwaarden worden toegelicht.

Nieuwe producten
Op nieuwe producten geldt een standaard fabrieksgarantie termijn van 2 jaar.  In sommige gevallen gelden speciale acties, hierbij worden langere garantieperiodes overeengekomen. Indien dit het geval is zal u  tijdens de koop van uw product door ons hierop gewezen worden.Garantie van nieuwe producten zal zoals hierboven beschreven staat door de fabrikant worden afgehandeld. Echter, bij Elektro Witgoed Outlet staat de klant centraal! Wij  assisteren u graag bij de afhandeling van uw fabrieksgarantie. U kunt in dit geval contact op nemen met de klantenservice van Elektro Witgoed Outlet. Wij zullen de gegevens verstrekken aan de fabrikant en zorgen dat de fabrikant zo snel mogelijk contact met u opneemt. Wij attenderen u wel op het feit dat indien een product een defect vertoond door verkeerd gebruik/foutief verplaatsen, de fabrikant kosten in rekening zal moeten brengen voor de gedane werkzaamheden.

Outlet producten
Outlet producten worden geleverd met ten minste 1 jaar volledige garantie. De garantie wordt afgehandeld door onze eigen technische afdeling.  Indien u onverhoopt een defect heeft kunt u de reparatie aanmelden op onze website onder ‘werkplaats’. Tevens kunt u  telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. Onze technische dienst neemt in dit geval telefonisch contact met u op en zal bespreken hoe we uw garantie gaan oplossen. Indien een product een defect vertoond door verkeerd gebruik/ foutief verplaatsen zullen wij helaas kosten in rekening moeten brengen voor de gedane werkzaamheden.

Algemene garantie voorwaarden
Onderstaand treft u onze algemene garantie voorwaarden:

 • De producten dienen op een verantwoorde manier vervoerd te worden. Hierbij geldt dat de producten ten alle tijden rechtop vervoerd dienen te worden. In acht nemend dat het vervoersmiddel een: luchtgeveerde auto, aanhanger of bus betreft. Bij wasmachines dienen de transportbouten bevestigd te worden, hierdoor zal schade aan de trommel  voorkomen worden.
 • De producten dienen op een locatie te staan waar de temperatuur en weersomstandigheden de producten niet kunnen beschadigen.
 • De producten dienen naar de voorgeschreven voorwaarden gebruikt te worden, hierbij geldt bijvoorbeeld dat een wasmachine niet zwaarder belaadt mag worden dan vermeld in de gebruikshandleiding.
 • De producten mogen niet door u zelf of door derden gerepareerd worden. Een reparatie dient te geschieden door onze eigen technische dienst/ de technische dienst van de aangewezen fabrikant.
 • Elektrowitgoedoutlet.nl garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • Elektrowitgoedoutlet.nl  verschaft de klant een aankoopbewijs. Het aankoopbewijs dient ter garantiebewijs.
 • Op outlet producten leveren wij de garantie zoals bovenstaand omschreven. Mocht het product na levering defect gaan of onverhoopt niet aan de wensen of eisen voldoen ruilen wij dit om voor een gelijkwaardig product.
  Wij houden ons  het recht op reparatie van het aangekochte toestel. Indien een defect product meegenomen moet worden voor reparatie naar onze werkplaats, krijgt u tijdelijk een vervangend product van ons tot het product  is gerepareerd of vervangen wordt door een nieuw product.

Beroep op garantie
Onderstaand  de procedure indien u een beroep doet op uw garantie:

 • Indien onze technische dienst beoordeelt dat het defect kan worden gerepareerd en u woont in ons verzorgingsgebied (< 15 km), dan wordt de reparatie binnen 72 uur uitgevoerd.
 • Voor garantiegevallen buiten ons verzorgingsgebied (>15 km) geldt onze werkplaatsgarantie. Dat betekent dat u het apparaat zelf naar onze servicewerkplaats dient te brengen. (Ophalen is in overleg mogelijk).
 • In overige gevallen kunt u het product retourneren en een vergelijkbaar product uitzoeken. Wij geven geen geld terug. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Zonder aankoopbewijs geen garantie!

Onder deze garantie vallen arbeidsloon en de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, mits uitgevoerd door onze monteurs.Vervangen van onderdelen kan met gebruikte onderdelen worden verricht.

Onder de garantie vallen niet:

 • Krassen, barsten of deuken in de mantel, het bovenblad of accessoires van het product, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld.
 • Defecten aan glazen, kunststof of rubberen onderdelen, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld.
 • Schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen.
 • Defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting.
 • Defecten die te wijten zijn aan de elektrische installatie in de woning.
 • Defecten die te wijten zijn aan de gas installatie in de woning.
 • Doorverkochte producten; onze garantie heeft betrekking op de eerste koper wiens naam op de factuur staat.
 • Een verkeerde bediening door de gebruiker en -indien van toepassing- onvoldoende of onjuist onderhoud of defecten voortkomend uit een verkeerde installatie en/of plaatsing.
 • Niet technische storingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zogeheten apparaatvreemde voorwerpen – of het oplossen van storingen die zijn ontstaan door apparaatvreemde voorwerpen (o.a. afvoerpomp verstopt, voorwerp in de machine).
 • Oneigenlijk gebruik (o.a. te zwaar beladen). Op lagers kunnen wij dan ook geen garantie geven!

Leveringsvoorwaarden

Tarieven:
Nederland: Gratis levering vanaf €349,00
Waddeneilanden: Op aanvraag
België & Duitsland: €75,-
Andere landen: Op aanvraag

Levering algemeen:
Onze chauffeurs bezorgen de goederen tot de gewenste plek in huis. Is deze gewenste plek niet op de begane grond? Dan bezorgen wij met een trap* tot en met de tweede verdieping **.  Dit brengt een meerprijs van 40.- met zich mee. Bij aanwezigheid van een lift, welke groot genoeg is voor het bestelde artikel, bezorgen we tot elke verdieping, dit is geheel kosteloos. Indien u gebruik wilt maken van een verhuislift, dient u deze zelf te regelen.

*Met uitzondering van vlizotrappen en ladders.

** Levering van Amerikaanse koelkasten en fornuizen van 90 cm of breder:
Amerikaanse koelkasten en fornuizen van 75 cm breed of groter, worden i.v.m. de omvang en het gewicht geen traptreden op- of afgetild. Deze goederen bezorgen wij standaard tot aan de drempel van de deur die toegang geeft tot uw woning.

Levering van wasmachines en drogers:
Volgens de algemene leveringsvoorwaarden. Wasmachines en drogers mogen niet op een trekschakelaar worden aangesloten door onze chauffeurs.

Levering van televisies:
Volgens de algemene leveringsvoorwaarden.

Voorbereiding levering:
Zorg dat de ruimte waarin uw nieuwe aanwinst komt te staan, veilig en goed bereikbaar is. Zet de deuren die onze chauffeurs passeren alvast open, zet huidige apparatuur aan de kant en haal eventuele obstakels uit de weg. Wanneer onze chauffeurs op locatie concluderen dat de ruimte niet goed bereikbaar is, zullen zij het aangekochte goed afleveren tot waar dit mogelijk is. Het artikel op de gewenste plek zetten valt dan onder uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg daarnaast dat uw oude apparatuur niet in de weg staat en zet deze op een plek waar de chauffeurs deze gemakkelijk mee terug kunnen nemen.

Grote obstakels of extra handelingen tijdens aflevering:
Mocht het zo zijn dat er tijdens de aflevering van het product, zonder dat dit alvorens is aangegeven, extra handelingen moeten worden verricht, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Onder extra handelingen valt bijvoorbeeld het demonteren van de oude apparatuur, binnen- of buitendeuren of het verplaatsen van groot en zwaar meubilair.

Het kiezen van een bezorgmoment:
Bezorging is mogelijk van maandag tot en met vrijdag. Onze collega’s planning nemen na uw bestelling binnen 24 uur contact met u op omtrent de gewenste afleverdag. Het is hierbij helaas niet mogelijk om een specifieke bezorgtijd door te geven. Uiteraard proberen wij wel rekening te houden met een gewenst dagdeel. Wij nemen één dag voor de geplande levering contact met u op omtrent de verwachtte aflevertijd. Zo hoeft u niet de hele dag thuis te blijven.

*Met uitzondering van feestdagen.

Het meenemen van oude apparaten:
Uw oude apparaat nemen wij kosteloos voor u mee*. Wel vragen wij u om deze alvorens los te koppelen, te legen en schoon te maken.

*Apparaat moet van vergelijkbaar formaat zijn.

Het meenemen van verpakkingsmateriaal:
Onze chauffeurs zijn te allen tijde bereid om verpakkingsmaterialen kosteloos voor u af te voeren. Let wel: Wilt u het artikel retourneren of gebruik maken van cashback- of garantie acties? Dan is het belangrijk om de doos van uw artikel te bewaren. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Schade aan uw product:
Schade aan het product dient u binnen 24 uur na levering te melden via info@elektrowitgoedoutlet.nl.

Aansluiten van producten:

Enkele van onze chauffeurs zijn bevoegd om uw gekochte goed aan de sluiten. Een verzoek tot aansluiting dient alvorens de levering tijdig te worden ingediend en gebeurt enkel in overleg tijdens de verkoop.

Wij sluiten in de volgende situaties uw artikelen wel aan:
– Bij vrijstaand witgoed of apparatuur.
– Bij aanwezigheid van een juiste aansluiting en goede bereikbaarheid.

In de volgende situaties sluiten wij uw artikelen niet (mits alvorens besproken) aan:
– Bij inbouwapparatuur
– Bij apparaten die niet op een normaal stopcontact kunnen worden aangesloten. Bijvoorbeeld perilex stopcontacten.

Schade tijdens aflevering, volgens Artikel 13.6:

 • Aflevering van de zaak vindt plaats tot aan de eerste drempel van de leveringslocatie.
 • De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 • De consument is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar afgeleverd moeten worden geschikt is om deze af te leveren.
 • Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden.
 • De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
 • De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 • Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de afnemer te wijzen op lid 4 van artikel 7. De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 • Indien de consument aangeeft dat de zaak afgeleverd dient te worden achter de eerste drempel geschiedt dit voor volledig eigen risico van de consument en vallen deze aanvullende werkzaamheden volledig buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer.

Tips om schade te voorkomen:
1. Dek uw meubels en inventaris af met dekens of een zeil. 2. Plaats karton of dekens tegen de muur waar het artikel wordt geplaatst. 3. Bedek uw vloer met zeil of ander beschermingsmateriaal. Let wel; de vloer moet gemakkelijk te bewandelen zijn. Dit houdt in dat deze niet glad of verschuifbaar mag zijn. 4. Zorg voor dekens om het product extra te beschermen tijdens het op de plaats zetten hiervan.

Te allen tijde gaan onze chauffeurs voorzichtig en zorgvuldig met uw eigendommen om en zullen zij de goederen op de afgesproken plek neerzetten. Wij gaan ervan uit dat u, indien tegenbericht uitblijft, akkoord gaat met onze leveringsvoorwaarden.

Betalingswijzen & Vervaldata facturen

Voor informatie over onze verschillende opties voor betalingswijzen, verwijzen wij u graag naar de pagina “Betalingsmogelijkheden” op onze website.

Ook kunt u op de pagina “Ruilen/Retourneren” op onze website meer informatie vinden over alle onderwerpen welke hier op van toepassing zijn, waaronder ook informatie over terugbetalingen;
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument (m.u.v. annulerings-/verzendkosten indien de bestelling al is verzonden).

Gespreid betalen in enkel mogelijk via de betaalopties Pay IN3 of SprayPay bij het plaatsen van een online bestelling in onze webshop.

Een winkelaankoop is in principe altijd bindend en kan niet ongedaan gemaakt worden.
Uiteraard kunt u wel contact met ons opnemen voor overleg over eventuele mogelijkheden, zoals een ruiling voor een ander product of het in rekening brengen van annuleringskosten of inhouding van uw aanbetaling.

Een factuur dient in principe altijd uiterlijk bij de levering van het goed of product / de goederen of producten volledig te worden voldaan*, tenzij anders overeengekomen. In dit laatste geval geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de afleverdatum, tenzij anders overeengekomen.

*M.u.v. gespreid betalen via Pay IN3 of SprayPay.

Eigendomsvoorbehoud

Elektro Witgoed Outlet B.V. blijft eigenaar van een goed of product / de goederen of producten, totdat de consument de betaling van de volledige koopprijs zoals deze op de factuur vermeld staat heeft voldaan.

De consument wordt pas eigenaar van het aangekochte goed of product / de aangekochte goederen of producten, na het voldoen van de volledige koopprijs zoals deze op de factuur vermeld staat.

Indien de consument in gebreke blijft de (volledige) koopprijs te voldoen, behoudt Elektro Witgoed Outlet B.V. zich het recht voor om het goed of product / de goederen of producten terug te vorderen, en zonder terugbetaling van een eventueel voldane deelbetaling van de consument. Een eventuele deelbetaling van de consument wordt in dit geval niet terugbetaald, vanwege de extra kosten / onkosten welke Elektro Witgoed Outlet B.V. moet maken (zoals o.a. kosten van een incassotraject en/of transportkosten).

Wij wensen u alvast veel plezier van uw aankoop, en zien u graag snel weer terug!

Met vriendelijk groet,

Team Elektro Witgoed Outlet Apeldoorn

Winkelwagen
Scroll naar boven